WOZ Basisregistratie

Met ingang van 1 januari 2009 is de basisregistratie WOZ ingevoerd. De gevolgen hiervan zijn op dit moment nog beperkt: De afnemers moeten bij gerede twijfel over de juistheid van de gegevens in de basisregistratie dit melden bij de bronhouder, de gemeente. De gemeente heeft dan de plicht om de juistheid te onderzoeken.

In de toekomst moet u echter een relatie leggen met de BAG-basisregistratie waarbij u moet aangeven bij welk pand en welk verblijfsobject de WOZ-deelobjecten behoren. Dit betekent voor uw gemeente een grote investering omdat de WOZ-objecten veelal ter plaatse bezocht moeten worden. Het is aan te raden om tijdens deze bezoeken direct een controle van alle objectkenmerken uit te voeren.

TOG Nederland heeft ruime ervaring met zowel de uitvoering van de Wet WOZ als met de invoering van de BAG-basisregistratie. TOG Nederland is dan ook een betrouwbare partner voor het uitvoeren van uw controles en voor het leggen van de relatie BAG-WOZ.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.