Tog Vastgoed Registratie

Veelal kunnen optimalisaties gecombineerd worden uitgevoerd en opgenomen worden in een jaarlijkse optimalisatie.

Onze dienstverlening “Tog Vastgoed Registratie” omvat onder andere de navolgende activiteiten:

  • Bij alle veldopnames (ongeacht proces, dus tijdens marktanalyse, herwaardering, bezwaar, beroep, mutaties) worden de objectkenmerken (bouwjaar, bijgebouwen en aanbouwen) gecontroleerd.
  • Bij alle veldopnames (ongeacht proces) wordt het aantal verblijfsobjecten en panden gecontroleerd alsmede de verwijzing per onderdeel.
  • Bij alle inpandige opnames wordt naast de inhoud ook de gebruiksoppervlakte bepaald t.b.v de WOZ en BAG.
  • Bij alle nieuwbouwobjecten wordt vanaf tekening naast de inhoud ook de gebruiksoppervlakte bepaald t.b.v de WOZ en BAG.
  • Daar waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van detectie van verschillen in luchtfoto’s indien voorhanden.

 

Indien u reeds een herwaarderingsabonnement (Waardevast Waarderen, Jaarlijks Waarderen of Partnership WOZ) bij ons heeft afgesloten kunnen wij een interessante aanbieding opstellen voor de wenselijke jaarlijkse aanvullingen. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst indien u geen WOZ abonnement heeft afgesloten bij ons, ook dan kunnen wij u optimaal van dienst zijn.

Kortom de voordelen van het onderhoudsabonnement middels “Tog Vastgoed Registratie” met een vaste prijs per jaar:

  • Permanente bijhouding van objectgegevens die noodzakelijk zijn voor uw BAG administratie en veelal het uitgangspunt zijn van een betrouwbare taxatie in het kader van de WOZ.
  • Door activiteiten te combineren ontstaat er een aanzienlijk financieel voordeel.
  • Eenvoudige begroting van de kosten voor meerdere jaren.
  • Voorkomen van overschrijding van de geraamde kosten.

 

Wenst u meer informatie omtrent “Tog Vastgoed Registratie” dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw accountmanager van uw regionale vestiging.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.