Roerende zaken

Het taxeren van roerende zaken is een specialisatie die extra aandacht verdient. De afwijkende wet- en regelgeving geeft enerzijds inzicht in de te volgen stappen, maar anderzijds roept dit tegelijkertijd vragen op.

Tog Nederland heeft taxateurs in dienst die specialist zijn op het gebied van het taxeren van roerende zaken. Door de kennis en ervaring van de taxateurs zijn zij voorbereid op elk vraagstuk omtrent het taxeren van roerende zaken. Alvorens er kan worden gestart met het taxeren van de roerende zaken, dient er onderzoek te worden gedaan naar het marktniveau binnen de gemeente. Tevens dient er rekening te worden gehouden met ligging, bereikbaarheid, ongunstige belendingen en persoonlijke omstandigheden.

 

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.