Permanente marktanalyse

De marktanalyse blijft zeker bij de jaarlijkse herwaardering als proces verreweg het belangrijkste onderdeel in de uitvoering van de Wet WOZ. Deze analyse bestaat uit een beoordeling van de verkooptransacties van woningen, de beoordeling van verkoop en verhuurtransacties van niet-woningen op een aantal relevante aspecten en dient inzicht te geven in de diverse marktontwikkelingen. Het belangrijkste doel van de marktanalyse bij gebruik van geautomatiseerde waardebepaling zal echter het jaarlijks bijstellen van het taxatiemodel zijn. De werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd door Register Makelaar Taxateurs in combinatie met WOZ-taxateurs en waardeanalisten.

De marktanalyse woningen en niet-woningen kan door ons worden uitgevoerd. Met het oog op de doelmatigheid staan twee uitgangspunten centraal bij de marktanalyse van woningen:

  • Verkopen zo snel mogelijk analyseren na de verkoop.
  • Alle verkoopprijzen analyseren.

Voor de niet-woningen is het belangrijk te onderkennen dat niet in alle gemeenten een plaatselijke analyse van deze objecten voldoende is. Vaak zal ook regionale of zelfs landelijke aansluiting bij kengetallen moeten worden gezocht. Door onze landelijke dekking en onze contacten met veel gemeenten kan Tog Nederland altijd in deze benodigde extra informatie voorzien.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.