Partnership WOZ

Succesvolle samenwerking gemeenten en Tog Nederland

Gemeenten verschillen onderling van gedachten over welke WOZ-werkzaamheden zij zelf willen doen en welke zij liever uitbesteden. Partnership WOZ speelt flexibel in op uw wensen.

Verdeel...

De essentie van Partnership WOZ is dat Tog Nederland alle cruciale WOZ-processen binnen uw gemeente op een rij zet. Samen besluiten we vervolgens welke processen u en welke processen Tog Nederland voor haar rekening neemt. Dit op basis van uw capaciteit, wensen en budget. Inclusief solide afspraken over de controle op de uitvoering hiervan, over en weer. Immers, alle deelprocessen hebben grote invloed op elkaar. Juist door een werkverdeling met een grote wederzijdse controle, ontstaat maximale WOZ-kwaliteit.

...en beheers

Al deze afspraken brengen wij overzichtelijk in kaart, inclusief de financiële consequenties. Partnership WOZ leidt snel en efficiënt tot de volgende, meetbare en vooraf vastgelegde uitkomst: een goede werkverdeling, een effectieve inzet van wederzijdse menskracht, know-how en uiteindelijk kostenverlaging.

De voordelen van Partnership WOZ

  • Tog Nederland en uw gemeente zorgen samen voor een optimale uitvoering van de Wet WOZ.
  • Vanuit uw gemeente voert u hierover de complete regie.
  • U beslist welke werkzaamheden u in eigen beheer uitvoert en welke u aan ons uitbesteedt.
  • Onderling vindt er over-en-weer direct controle plaats van uitgevoerde werkzaamheden.
  • U kunt een heldere begroting voor meerdere jaren opstellen.
  • U kunt extra werkzaamheden aan ons delegeren.
  • U weet vooraf welke kosten daarmee gemoeid zijn.
Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.