Herwaardering

Centraal in ons dienstenpakket

Een succesvolle uitvoering van alle processen binnen een jaarlijkse herwaardering vereist duidelijkheid en soepel lopende communicatie. Centraal in ons dienstenpakket staan daarom samenwerking, planning en bereikbaarheid. Dit alles uiteraard naast kwaliteit en zekerheid. Samenwerking betekent in ons dienstenpakket dat de gemeente vanuit Tog Nederland wordt ondersteund door een ervaren teammanager.

Onze teammanagers hebben vele jaren ervaring op het gebied van alle WOZ-werkzaamheden. Daarnaast zijn ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van ons dienstenpakket en de ondersteunende software. Voor aanvang van het project wordt in onderling overleg met u een gedetailleerde planning opgesteld. Deze jaarplanning zorgt er voor dat er duidelijkheid is over wanneer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd door zowel Tog Nederland als door u.

De jaarplanning vormt vervolgens een vast onderdeel van de maandbespreking die u heeft met onze teammanager. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd door de teammanagers, die nauw samenwerken met ervaren taxateurs, waardeanalisten en juridisch medewerkers. Elk team herbergt jarenlange praktijkervaring. Hierdoor is met zekerheid te stellen dat de beoogde kwaliteit tijdig wordt geleverd.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van de herwaardering, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager van de vestiging.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.