Herwaardering courante niet-woningen

De waardebepaling van de courante niet-woningen bestaat onder andere uit de volgende stappen:

  • Opstellen van referentie-uitgangspunten voor courante niet-woningen op basis van geanalyseerde huur- en kooptransacties.
  • Vervaardigen van grondprijstabellen.
  • Waarderen van alle objecten.
  • Controleren van alle bepaalde waarden.

De herwaardering kunnen wij uitvoeren op traditionele wijze, maar de STA-module (Statistische Transactie Analyse) van VRiS biedt tevens de mogelijkheid om de courante niet-woningen geautomatiseerd te laten bepalen. Deze tweede optie levert vooral bij middel- en grote gemeenten veel efficiency op.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.