Bezwaar en beroep

Bij een jaarlijkse waardebepaling is een tijdige afhandeling van bezwaarschriften van nog groter belang geworden. De afhandeling mag niet de werkzaamheden voor de volgende herwaardering in de weg zitten. De afhandeling moet zorgvuldig geschieden en bijdragen aan het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ en het verminderen van het aantal bezwaarschriften.

Tog Nederland biedt u voor het uitvoeren, stroomlijnen en beheersen van dit proces de oplossing.
Afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen, geven wij vorm aan deze ondersteuning. Onze dienstverlening strekt zich uit van het u volledig uit handen nemen van het bezwarentraject, tot het inzetten van tijdelijk personeel om u te ondersteunen bij het vervaardigen van uitspraken.

Wij dragen er zorg voor dat de tijdens de behandeling van bezwaarschriften geconstateerde tekortkomingen, in het taxatiemodel worden verbeterd voordat de modelwaarden voor het volgende belastingjaar worden berekend. Voor bezwaarschriften waarvoor de primaire beslistermijnen niet worden gehaald, kunnen wij verdagingsbesluiten voorbereiden en de belanghebbende in kennis stellen.

Voor uw beroepsprocedures kunt u rekenen op onze gedegen inzet bij vertegenwoordiging en/of ondersteuning van een taxateur in geval van een mondelinge behandeling ter zitting.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van bezwaar en beroep, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager van de vestiging.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.