The Pebbles Academy opleidingen

Zowel u als uw medewerkers hebben dagelijks te maken met vragen van burgers over hoe onder andere heffingen en retributies toegepast worden binnen uw gemeente. Daarnaast krijgt u wellicht vragen over de uitvoering van de Wet WOZ of heeft u andere vraagstukken die een beroep doen op uw parate kennis.

Kortom, er zijn diverse situaties te benoemen waarbij uw kennis wordt getoetst in de dagelijkse praktijk. Wetgeving en daaruit voortvloeiende uitvoeringsregels en procedures zijn aan veranderingen onderhevig, daarom is het belangrijk uw kennis periodiek op te frissen.

The Pebbles Academy verzorgt opleidingen, cursussen en themadagen op het gebied van gemeentelijke heffingen, de Wet WOZ en de BAG. Indien gewenst op maat gemaakt en gegeven bij u in huis. De docenten komen uit de praktijk, zij weten als geen ander wat er vandaag speelt en ook waar u morgen rekening mee moet houden.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.