Tog Vastgoedregistratie

Het belang van een correcte en actuele registratie van objectgegevens in het kader van zowel de Wet WOZ als de Wet BAG neemt alleen maar toe. Mede vanwege de invoering van de Wabo, waardoor het vergunningsvrij bouwen in gemeenten fors is gestegen, heeft u wellicht behoefte aan ondersteuning bij het correct en actueel registreren van uw objectgegevens.

Tog Nederland biedt u onder de naam Tog Vastgoedregistratie een uniek concept voor het combineren van het gegevensbeheer BAG en de uitvoering van de Wet WOZ waardoor de gegevensset van beide registraties efficiënt en kostenbesparend actueel gehouden kan worden.

Binnen Tog Vastgoedregistratie kunt u zelf bepalen welke werkzaamheden u binnen dit concept wilt laten uitvoeren. De volgende werkzaamheden kunnen opgenomen worden in het dienstverleningsconcept:

 • combineren van WOZ-veldopnames met BAG-controles;
 • combineren van inventarisatiewerkzaamheden (nieuwbouw) met inventariseren BAG gegevens;
 • optimalisatie van gebruiksoppervlaktes niet-woningen;
 • controle werkzaamheden naar aanleiding van speerpunten 2012 Waarderingskamer ten aanzien van waarborg kwaliteit van secundaire- en primaire objectkenmerken;
 • specificeren van bijgebouwen garage en berging/schuur naar vrijstaand, aangebouwd, inpandig of onderpandig;
 • mutatiesignalering tussen luchtfoto en pandenkaart;
 • inventarisatie van vergunningsvrije en illegale bouwwerken;
 • oplossen werklijsten van een luchtfotovergelijking;
 • controleren en optimaliseren WOZ-gegevens en gegevens uit de vraagprijzenmodule (Funda);
 • het registreren van de WOZ- en BAG-gegevens in de gemeentelijke applicaties;
 • het karteren van gegevens (in combinatie met onze samenwerkingspartners);
 • het opbouwen van een WOZ-objectenkaart;
 • het synchroniseren van de GBKN met BAG-gegevens.

Tog Vastgoedregistratie is dus geen standaardproduct. U als gemeente bepaald zelf welke werkzaamheden binnen het concept meegenomen worden. Op welke wijze u Tog Vastgoedregistratie ook gebruikt in uw gemeente, het brengt de volgende voordelen voor u met zich mee:

 • door het combineren van werkzaamheden wordt er efficiënter gewerkt, dit levert de gemeente een financieel voordeel op;
 • de burger wordt zo min mogelijk lastig gevallen, we werken conform het principe eenmalig verzamelen, meervoudig gebruiken;
 • Tog Nederland is bereid om de werkzaamheden uit te voeren tegen een fixed-price zonder open-einden, dus financiële garanties;
 • eenvoudige begroting van de kosten over meerdere jaren;
 • BAG- en WOZ- administratie komen dichter bij elkaar te staan.
Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.