WOZ-waardering op basis van gebruiksoppervlakte

Onder de noemer “eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken” constateren wij een toenemende interesse van gemeenten om de waardering in het kader van de Wet WOZ uit te gaan voeren op basis van de gebruiksoppervlakte zoals deze binnen de BAG wordt gehanteerd. Door het realiseren van deze omslag kunnen de uitvoeringskosten voor de Wet WOZ aanzienlijk dalen en zal de kwaliteit van zowel de WOZ- als de BAG-registratie verder toenemen.

De eerste gemeenten in onze klantenkring hebben inmiddels het besluit genomen om de waardering van woningen voortaan uit te voeren op basis van de gebruiksoppervlakte in plaats van een waardering op basis van de inhoud. Voor de waardering van de niet-woningen maken deze gemeenten inmiddels ook gebruik van deze gebruiksoppervlakte in plaats van de bruto vloeroppervlakte.

Daarnaast zijn er meerdere gemeenten die voor een gedeelte van hun bestand een zogenaamd “schaduw herwaardering” laten uitvoeren op basis van de gebruiksoppervlaktes.

Tog Nederland ondersteunt gemeenten die deze omslag in waarderen willen gaan realiseren. Op basis van een kennis en ervaring stellen wij tezamen met u een op maat gesneden plan van aanpak op dat aansluit bij uw specifieke wensen en aandachtspunten. Vervolgens kunnen wij met met VRiS de waardering op basis van de gebruiksoppervlakte voor u uitvoeren.

Deze werkzaamheden kunnen ook gefaseerd uitgevoerd worden waarbij de reguliere werkzaamheden in de WOZ-processen mutatiebijhouding, marktanalyse en bezwarenafhandeling een goede ingang zijn voor deze omslag in waardering.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.