Nieuwe vastgoed dienstverlening

Door het gegevensbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna BAG) te combineren met dat van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (hierna WOZ) kunt u voor beide registraties de gegevens van gebouwde objecten doelmatig en kostenbesparend actueel houden. Immers actuele en betrouwbare gegevens zijn van evident belang voor beide registraties.

Tog Nederland biedt u een uniek concept om jaarlijks uw bestanden voor zowel de BAG alsmede de WOZ actueel te houden. Wij kunnen dit aanbieden op basis van een onderhoudscontract zodat u vooraf geheel inzichtelijk heeft wat de maximale kosten zullen zijn. Wij bieden deze dienst aan onder de naam “Tog Vastgoed Registratie”

Op onderstaande pagina’s treft u enkele vormen van bestandsoptimalisatie aan die u kunt opnemen in het onderhoudsabonnement basisregistraties.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.