Planschade taxatie

Naast de juridische- en planologische aspecten kenmerkt Tog Nederland zich in de expertise op het gebied van onroerend goed taxaties, waaronder ook taxaties in het kader van planschade.

Tog Nederland heeft jarenlange ervaring met het analytisch en realistisch benaderen van waarden van onroerend goed. In dit geval betekent dat het bepalen van de eventuele vermogensschade als gevolg van planologische wijzigingen. De taxaties die op dit gebied uitgevoerd worden, vragen specifieke kennis en inzicht van de taxateur.

Samen met de juristen vormen onze ervaren, gecertificeerde taxateurs een projectteam. Met de uit te voeren taxaties zal te allen tijde objectief de zaak beoordeeld worden en tezamen met de juridische analyse een objectief en onpartijdig rapport worden opgesteld. In het planschaderapport is een taxatietechnisch hoofdstuk opgenomen, waarin overzichtelijk de onderbouwing uiteengezet wordt.

Voor meer informatie over deze dienstverlening, kunt u contact opnemen met uw accountmanager van de vestiging.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.