Brandverzekering

Per 1 januari 2006 zijn de artikelen 274 en 275 van het Wetboek van Koophandel vervallen. Dit onderwerp wordt nu geregeld in artikel 7:960 BW. Bij de taxatie is een bezoek aan het object noodzakelijk. De taxatiewaarde is niet betwistbaar anders dan in strijdigheid met hetgeen in artikel 7:960 BW is gesteld.

Indien wij door uw gemeente ook worden of zijn ingeschakeld voor de WOZ-taxaties is een deel van het werk effectief te combineren. Dit hoeft dus niet tweemaal te worden betaald. In feite maakt uw gemeente zo beter gebruik van de WOZ-taxaties, een belangrijk maatschappelijk streven dat onder andere door de VNG wordt gepropageerd.

De WOZ-taxaties zijn gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer. Voor de brandverzekering gaat het om de herbouwwaarde van de opstallen en de nieuwwaarde van de (bedrijfs)inventaris. De herbouwwaarde is af te leiden uit de WOZ-taxatie met behulp van aanvullende informatie. Een aantal objectkenmerken is ook al geregistreerd. Gebruik maken van de WOZ-taxaties bespaart dus werk en kosten.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.