Vooropname van de bouwkundige staat

Lokale overheden doen er goed aan hun hei-, bouw-, sloop- en graafwerkwerkzaamheden standaard vooraf te laten gaan door een vooropname van de bouwkundige staat. Dit geldt ook voor bronbemalingen en infrastructureel werk. Een vooropname stelt visueel en schriftelijk vooraf vast wat de exacte toestand is van een roerende en/of onroerende zaak. Het doel van een vooropname is het aantal schadeclaims achteraf aantoonbaar te reduceren. Met de professionele vooropnames van Tog Nederland bereikt u dit doel snel en aantoonbaar.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.