VRiS ‘werkt’ Overbetuwe en Lingewaard

De eerste twee jaren stonden daarbij met name in het teken van inventarisatie van de onderlinge processen en werkzaamheden. In 2019 is het besluit genomen tot de aanbesteding voor een belastingapplicatie die in de behoeften van beide gemeenten kon voorzien en die aan de (vele) eisen en wensen kon voldoen die de belastingmedewerkers daarbij hadden.

Uit deze aanbesteding kwam Tog Nederland met de webapplicatie VRiS uiteindelijk als winnaar uit de bus. De implementatie kon in april 2019 dus van start gaan!

Na de samenstelling van een projectteam werd een definitief plan van aanpak gemaakt met als doel de aanslagoplegging 2020 op een goede en betrouwbare wijze via VRiS te laten verlopen.

Gedurende deze periode is er veelvuldig contact geweest met de projectleider en de vakspecialisten van TOG Nederland die altijd goed benaderbaar waren en snel acteerden wanneer het nodig was. Op dat soort momenten ervaar je zeker de voordelen van een flexibele, kleinere partner. De lijntjes zijn kort en dat is in zo’n traject erg belangrijk! Daarnaast verliep de onderlinge samenwerking prima en begripvol. Uiteraard waren er gedurende de implementatie onvermijdelijke discussies en meningsverschillen over verschillende zaken, maar die konden altijd in goed overleg en zonder wrevel aan de orde worden gesteld. Een passende en snelle oplossing was altijd het resultaat. Mede dankzij onze gezamenlijke inspanningen hebben we de aanslagvervaardiging van 2020 zonder noemenswaardige problemen voltooid!

Op dit moment zijn we ons, in deze door Corona geteisterde periode, op een wat lastige manier het scala aan mogelijkheden van de applicatie eigen aan het maken. Zodra het weer kan, zullen er nog zeker aanvullende consultancydagen ingepland gaan worden om de mogelijkheden die VRiS biedt efficiënt en optimaal te kunnen benutten. Maar op dit moment blijkt al dat er genoeg perspectief in de applicatie aanwezig is, om te kunnen spreken van een geslaagde keuze.

Concluderend is het hele implementatietraject een bijzonder intensief maar vooral ook lerend traject geweest, waarbij nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten zijn ontstaan voor alle betrokken partijen. Met vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet!