Het team WOZ/Belastingen van de gemeente Venray smult!

Pardon: VRiS? Projectleider Jeannette van den Beuken legt uit:

“VRiS is de nieuwe applicatie voor WOZ, waarderen, heffen, invorderen en kwijtscheldingen binnen de gemeente. In de afgelopen maanden zijn alle gegevens overgezet naar de nieuwe omgeving. Dat klinkt eenvoudig, maar in het echte leven had dit omzetten heel wat voeten in aarde. ‘Zomaar’ omzetten –een ‘datadump’ voor de ingewijden- lukte niet. De conversie is daarom op een alternatieve manier uitgevoerd, met veel inzet van de consultants van Tog en van het team van gemeente Venray.
Na een uitgebreide test van het nieuwe bestand door de medewerkers van WOZ/Belastingen, bleek dat de data goed geconverteerd was, echter de kwaliteit van de data was nog onvoldoende. Om een inhaalslag ten aanzien van de kwaliteit te kunnen maken heeft de Gemeente Venray gekozen voor het opleggen van de aanslag op 31 maart 2020. Kwaliteit vóór snelheid!

Op 20 februari jl. waren we klaar met de conversie. Reden voor de traktatie op een stukje taart! Na de conversie zijn nog veel gegevens voor de aanslag 2020 handmatig toegevoegd of gecontroleerd en verbeterd. En toen de Coronacrisis de kop op stak hebben we met hulp van Tog ook nog de betalingstermijnen voor ondernemers op de aanslag naar achteren verplaatst. En ook dat is gelukt. Nu gaan we verder met het opnieuw inrichten van een aantal werkprocessen. Samen met team Communicatie zijn we bezig om onze brieven leesbaarder te maken voor alle inwoners.
Kwaliteitsverbetering blijft nu een belangrijk onderdeel van het reguliere werk.

Team WOZ/Belastingen van gemeente Venray heeft de afgelopen drie jaar heel veel ballen in de lucht gehouden. Elk jaar ging met kunst en vliegwerk de gemeentelijke belastingaanslag op tijd de deur uit. Het afgelopen half jaar was helemaal afzien, maar we hebben het gered. We hebben samen met Tog de flexibiliteit, het doorzettingsvermogen en de daadkracht getoond die nodig was om dit samen voor elkaar te boxen. Het is een gigantische klus geweest, but we did it!!
En het goede nieuws is: volgend jaar wordt het een fluitje van een cent.
Want we zijn live met VRiS van Tog Nederland!”