De gemeente Vught kiest vanaf 2021 voor VRiS Belastingen van Tog Nederland

De gemeente Vught kiest na een uitvoerige marktconsultatie en Europese aanbestedingsprocedure voor de toekomstbestendige, VRiS Belasting oplossing van Tog Nederland!

De reden van de genoemde aanbesteding was het verlangen naar een toepassing die optimaal ondersteunt in de uitvoering van de werkzaamheden op de gebieden waarderen en heffen, met focus op de gebruiker, door een slimme combinatie van gebruik van (geïntegreerdegegevens en techniek op de juiste plekken.

Ook wenst de gemeente Vught een leverancier die inzet op een toekomstbestendig informatie- en gegevenslandschap. Zodat de gemeente zelf de keuze heeft voor achterliggende systemen (bijvoorbeeld financieel systeem, zaaksysteem) of wijze van verkrijgen van gegevens (van de bron via API of broker) op basis van best practice. 

De architectuur van onze VRiS SaaS applicatie sluit volledig aan op deze uitgangspunten om ook in de toekomst flexibel om te kunnen gaan met veranderingen in het informatie- en gegevenslandschap. Doordat Tog Nederland zelf werkt met de applicatie is er een goede focus op de gebruiker, dagelijks luisteren wij naar onze klanten en collega's om de applicatie, slimmer en efficiënter te maken.

Voor gebruikers van gebruikers.

We zullen dit jaar starten met de conversie en implementatie (inrichting en opleiding) van VRiS voor de gemeente Vught, bedankt voor het vertrouwen, wij kijken enorm uit naar de samenwerking.

Welkom bij Tog Nederland