100% controle door AI

De nieuw openbaar beschikbare hogeresolutie luchtfoto maakt het mogelijk, mede door kunstmatige intelligentie (AI) om een zeer nauwkeurige geautomatiseerde mutatiedetectie uit te voeren.

Onze aanpak:

Input VRiS data

*(het is niet nodig deze bestanden aan te leveren)

Analyse

Onze partner Readar zet de stereo luchtfoto’s om naar een digitaal hoogte model (DSM en True Ortho), deze worden met behulp van door Readar ontwikkelde AI geclassificeerd naar gebouwen en binnen de gebouwen naar dakkapellen en zonnepanelen. De gedetecteerde gebouwen worden vergeleken met de panden die aanwezig zijn in de basisregistraties. De gedecteerde dakkapellen worden administratief vergeleken met de WOZ administratie. Indien de detectie en de basisregistratie/WOZ-administratie overeenkomen wordt aangenomen dat beide kloppen.

luchtfotovergelijk op basis van AI

Indien er verschillen zijn worden deze gecontroleerd; indien de basisregistratie/WOZ-administratie niet klopt, dan wordt daar melding van gemaakt. Zo maken we het mogelijk alle (bij) gebouwen, dakkapellen, zonnepanelen te controleren.

Oplevering  en integraties met VRiS

De resultaten worden beschikbaar gesteld als shapefile en worden geïntegreerd in VRiS:

Met deze aanpak controleren we 100% in plaats van de door de Waarderingskamer verplichte 20%. We maken deze controle nu al geïntegreerd voor je mogelijk, tegen vaste heldere (zeer gunstige) tarieven. Wij zullen je binnenkort via onze nieuwe reguliere nieuwsbrief hierover verder informeren.