Kadastraal

De module Kadastraal binnen VRiS biedt u de mogelijkheid om een volledige kadastrale administratie te voeren. De module wordt volledig ingericht conform de richtlijnen van de nieuwe BRK leveringen zoals deze medio 2013 van kracht worden. Met behulp van Tog Berichtenverkeer worden de BRK leveringen van het Kadaster geïmporteerd, verwerkt in VRiS en aangeboden aan uw Midoffice zakenmagazijn.
Via een uitgebreide zoekfunctie kunt u alle kadastrale gegevens in één overzichtelijk scherm raadplegen.

Bovendien biedt de module Kadastraal u de mogelijkheid om de historie uitgebreid te raadplegen. Het ontstaan, de mutatie en de beëindiging van elk feit wordt opgeslagen.

Pluspunten:

  • volledig ingericht op de nieuwe wijze van BRK leveringen
  • de verwerking van kadastrale mutaties wordt automatisch doorgezet in uw WOZ-bestand
  • de kadastrale informatie wordt geografisch op kaarten inzichtelijk gemaakt
  • uitgebreid vastleggen van historische gegevens
Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.