Bezwaar

Binnen de module Bezwaar kunt u alle soorten bezwaren inboeken en afhandelen. Dit geldt voor zowel bezwaren tegen gecombineerde aanslagen en bezwaren over meerdere WOZ-objecten. Deze module werkt met standaardtekstblokken die per bezwaar aangepast kunnen worden. Hiermee werkt u efficient en herkend de burger zich toch in de uitspraak. Natuurlijk kunnen de standaardteksten door uzelf aangepast worden binnen VRiS.
Nadat de grieven zijn afgehandeld wordt de uitspraak automatisch aangemaakt in een document naar keuze.

Als er na de uitspraak op het bezwaar nog beroep wordt ingesteld dan kunt u deze ook verwerken in deze module.

De module Bezwaar kenmerkt zich door een efficiente manier van werken, met name door de integratie met de module Workflow. In de workflow kunt u het hele proces bewaken, met speciale aandacht voor het bewaken van de termijnen van bezwaar en beroep.

Pluspunten:

  • communicatie Tog WOZ-Portaal
  • bewaking termijnen
  • ontvankelijkheidstoets
  • grieven toekennen
  • automatische bepaling soort opname
  • standaard/maatwerk tekstblokken
  • samenstellen van adviezen en uitspraken
  • terugkoppeling domino-effect objecten
Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.