Belasting heffen

De module Belasting heffen binnen VRiS biedt u de mogelijkheid om belasting te heffen.

De in de verordening opgenomen belastingsoorten kunt u vastleggen in VRiS. De belastingplicht per WOZ-object of subject kunnen geregistreerd worden. Op basis van deze gegevens wordt er een kohier aangemaakt en worden de belastingaanslagen opgelegd.

Wijzigen binnen het jaar kunt u registreren en automatisch worden verminderingen doorgevoerd of aanslagen opgelegd. Burgers die kwijtschelding van belastingen aanvragen kunt u registreren en worden automatisch meegenomen.

Kortom VRiS belastingen is een zeer flexibel, gebruiksvriendelijk belastingpakket waarin alle mogelijke belastingen geheven kunnen worden. De module is geen aparte applicatie maar is volledig geïntegreerd in  VRiS en werkt optimaal samen met de rest van de modules.

Pluspunten:

  • ondersteund alle belastingsoorten
  • verminderingen
  • kwijtscheldingen
  • volledig geïntegreerd met overige modules
Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.