Leveranciersmanifest open standaarden

Leveranciersmanifest Open Standaarden

Tog Nederland is met VRiS (Vastgoed Registratie informatie Systeem) een ICT leverancier die inmiddels heeft bewezen overweg te kunnen met open standaarden!

We omarmen dan ook het Leveranciersmanifest Open Standaarden en hebben dit met overtuiging ondertekend.

Dit manifest is door het Forum Standaardisatie in het leven geroepen om softwareleveranciers de kans te geven te laten zien dat zij overweg kunnen met open standaarden en deze in hun producten en diensten kunnen leveren. Open standaarden zijn voor de publieke sector verplicht als zij investeert in ICT-systemen voor elektronische berichtenuitwisseling. Die verplichting geldt niet voor niets. De Nederlandse overheid hanteert een open standaardenbeleid, omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Het gebruik van open standaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Veel gemeenten hebben al jaren een goed beeld van hun visie op de gewenste ICT architectuur, met daarbij uitgangspunten als hergebruik van gegevens, geen dubbele opslag en werken volgens het principe Front-Mid-Backoffice. Mede door de inzet van VRiS, kan deze visie nu ook daadwerkelijk opgevolgd worden. Dit natuurlijk in combinatie met een DDS/Servicebus/Broker en generiek zaaksysteem.

VRiS sluit als kruispunt aan op alle standaard koppelingen binnen het domein Belastingen, dit doen we door gebruik te maken van het Standaard Uitwisselings Formaat en webservices. Een webservice maakt het mogelijk om via een netwerkverbinding een dienst op te vragen aan een server. De berichten die hierbij worden uitgewisseld zijn in XML-formaat.

Samen met onze klanten, gemeenten kijken wij meerdere keren per jaar tijdens onze reguliere gebruikersoverleg eisen en wat wensen zijn in overleg met onze klanten stellen wij onze ICT onderhoud en update vast.

Bent u ook geïnteresseerd in VRiS en de standaard koppelingen voor uw organisatie of wilt u uw situatie eens aan ons voorleggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Uw accountmanager staat u graag te woord!

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.