Voormeldingen

Binnen het VRiS E-Loket is de module voormeldingen beschikbaar. Deze module biedt u de mogelijkheid om voor een selectie van objecten of voor de gehele gemeente het voormelden beschikbaar te stellen. U geeft de burger hiermee de mogelijkheid om te reageren op de geregistreerde objectkenmerken zoals bekend binnen uw administratie. Dit kunt u binnen deze module uitbreiden met het tonen van de conceptwaarde, waarop de burger kan en mag reageren.

Deze module is gebouwd naar aanleiding van het advies van de Waarderingskamer om de burger meer te betrekken bij de totstandkoming van de WOZ-waarde. Tevens is de behoefte aan deze module duidelijk naar voren gekomen tijdens de bijeenkomsten met onze klankbordgroepen.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.