Planschade & ruimtelijke ordening

Alle werkzaamheden op het brede terrein van de ruimtelijke ordening nemen wij zonder probleem uit handen. Of dat nu is ons zelf buigen over planschades, of het detacheren van specialisten op de afdeling ruimtelijke ordening. Maar ook bezwaarschriften met betrekking tot onder meer bestemmingsplannen, bouwvergunningen en vrijstellingen zijn voor onze specialisten bekend terrein.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem direct contact met ons op.

Advies bij planschade

De afgelopen jaren was de regelgeving omtrent planschade constant in beweging. Onze ervaren medewerkers (registertaxateurs en juristen) houden hun kennis en vaardigheden binnen dit vakgebied constant op peil en helpen jou daardoor met het uitbrengen van een uitgebreid, gemotiveerd en betrouwbaar advies.

Gestructureerde aanpak met één contactpersoon

Er gaat altijd een vast team van juristen en taxateurs voor je aan de slag. Bovendien werken we met één contactpersoon. Elk team wordt speciaal per gemeente samengesteld. Hierdoor werken we efficiënt en worden onnodige planschade-aanvragen voorkomen. Onze registertaxateurs zijn lokaal bekend en werken 100% onafhankelijk. Zo is er geen sprake van belangenverstrengelingen.

Korte doorlooptijden van werkzaamheden

Dankzij onze aanpak kunnen we korte doorlooptijden garanderen: meestal hebben we het dan over een termijn van acht weken. Dat betekent voor onze klanten een minimale aanslag op capaciteit, lagere kosten en tevreden burgers. Als het uitvoeren van een contra-expertise wenselijk is, doen wij dat ten eerste geheel objectief en ten tweede binnen vier tot zes weken (afhankelijk van de complexiteit van het dossier).

Planschade risicoanalyses

TOG heeft een speciaal team deskundigen die helemaal thuis zijn in risicoanalyses planschade. Met deze specialisten genieten gemeenten van de volgende voordelen:

Nadeelcompensatie

Dankzij onze 100% onafhankelijke aanpak en inzet van eigen medewerkers zijn we jouw bedreven partner op het gebied van nadeelcompensaties. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met nadeelcompensaties, risico-analyses planschade en de advisering naar aanleiding van planschadeverzoeken. Naast juristen en registertaxateurs kunnen we op verzoek zelfs een ervaren registeraccountant inzetten.

Je bent altijd verzekerd van een realistische onderbouwing van het eventuele schadebedrag. Binnen de korte, gegarandeerde afhandelingstermijn van 10 weken ontvang je heldere en kwalitatief hoogwaardige rapportages.

Heb je specifieke wensen met betrekking tot de vorm en inrichting van onze adviezen, dan houden wij hier gewoon rekening mee. Zo werken we samen met waarde.

Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning

De wettelijke ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. In zulke hectische tijden helpen wij je het overzicht te behouden. Naast de aanwezige vastgoedexpertise beschikken we namelijk over gespecialiseerde juristen en adviseurs. Deze specialisten kunnen alle complexe vraagstukken op het terrein van ruimtelijke ordening en vergunningverlening beantwoorden. Zo bieden we je een unieke combinatie: een gedegen juridische basis mét een aantoonbare landelijke vastgoedexpertise.