Outsourcing

Veel gemeenten zijn binnen de verschillende taakvelden op zoek naar kostenbesparingen. Speciaal voor het taakveld Belastingen / BAG/ WOZ hebben we een gedegen dienstverleningsconcept ontwikkeld: het TOG Belastinghuis. Dit is een flexibel instrument om, met behoud van kwaliteit van dienstverlening, fors kosten te besparen. 

Je bepaalt zelf welke werkzaamheden je wel of niet wilt uitbesteden. Wij geven vervolgens duidelijke kwaliteitsgaranties af per proces. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd en is een maximaal efficiënte inrichting van de dienstverlening mogelijk.  

De werkzaamheden binnen het TOG Belastinghuis

Wij zetten onze kennis en ervaring graag in op een wijze die past bij een gemeente. Elke gemeente is uniek en kent andere afwegingen om werkzaamheden wel of niet uit te besteden. Daarom zijn we flexibel in de invulling hiervan. 

Als onafhankelijk adviesbureau nemen we alle werkzaamheden die behoren tot het taakveld Belastingen / BAG / WOZ geheel of gedeeltelijk over. Denk hierbij aan de werkzaamheden die behoren tot de processen:

De voordelen van het Tog Belastinghuis

De inzet van het TOG Belastinghuis levert een aantal relevante voordelen op: 

De raakvlakken met het volledige stelsel van Basisregistraties

De Landelijke Voorziening WOZ maakt deel uit van het totale stelsel van basisregistraties waaraan elke gemeente moet voldoen. Indien de werkzaamheden in het kader van de WOZ worden uitbesteed in het TOG Belastinghuis houd je zelf de regierol. Dit vereenvoudigt de opbouw en onderlinge afstemming tussen de diverse basisregistraties. Op basis van onze ervaring met dergelijke projecten is het binnen het TOG Belastinghuis nu reeds mogelijk om via berichtenverkeer koppelingen te leggen tussen de basisregistraties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Hierbij gaat het om de WOZ – BAG – GBA. Ook de BGT en het NHR kunnen worden gekoppeld aan het TOG Belastinghuis. Binnen onze dienstverlening houd je altijd de controle en het zicht op alle basisregistraties.