Herwaardering

Een succesvolle uitvoering van alle processen binnen de jaarlijkse herwaardering staat binnen gemeenten centraal. Daar is de juiste expertise en heldere communicatie voor nodig. Zaken waar wij dan ook veel waarde aan hechten.

Sinds onze oprichting in 1973 is vastgoedtaxatie onze expertise geweest. Herwaardering staat dan ook nog altijd centraal in ons dienstenpakket. Samenwerking, planning en bereikbaarheid zijn daarbij onze speerpunten – net zoals kwaliteit en zekerheid, vanzelfsprekend. Laat een ervaren teammanager met actuele expertise jouw gemeente ondersteunen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem direct contact met ons op.

Heldere werkwijze

Onze expertise rondom WOZ-werkzaamheden is jouw gemak. Een belofte die wij waarmaken met onze heldere werkwijze. Voor aanvang van een project stellen we in overleg een duidelijke, gedetailleerde planning op. Deze wordt maandelijks doorgesproken. Onze specialisten – waaronder taxateurs, waarde-analisten, juridische medewerkers en teammanagers – bewaken de kwaliteit dankzij hun jarenlange praktijkervaring.

Onze herwaarderingsdiensten

Permanente marktanalyse

Misschien wel het belangrijkste onderdeel in de uitvoering van de Wet WOZ: de marktanalyse. Een onderdeel dat op zichzelf weer bestaat uit verschillende onderdelen:

Stuk voor stuk werkzaamheden die wij uit handen kunnen nemen. De marktanalyse woningen en niet-woningen voeren onze Register Makelaar Taxateurs, WOZ-taxateurs en waarde-analisten grondig uit. Altijd met twee uitgangspunten in gedachten: verkopen zo snel mogelijk analyseren na de verkoop, en alle verkoopprijzen analyseren.

Bovendien is het zo dat een plaatselijke analyse van niet-woningen niet in alle gemeenten voldoende is. Maar dankzij onze landelijke aanwezigheid en uitgebreide netwerk kunnen wij altijd de benodigde extra kengetallen leveren.

Woningen

Met ons eigen softwarepakket, VRiS, maken wij gebruik van modelmatige waardebepaling. Hierdoor garanderen wij meer effectiviteit, een hogere kwaliteit en een grotere kostenbesparing.

De statische module in deze software is specifiek ontwikkeld voor het bepalen van kubieke meterprijzen en grondprijzen vanuit alle beschikbare marktgegevens. Dat betekent dus een directe aansluiting op de marktsituatie. Het resultaat? Een uiterst nauwkeurige taxatie. Ook de overgang naar waarderen op gebruiksoppervlakte is voor VRiS geen enkel probleem.

Meer over VRiS

Courante niet-woningen

De waardebepaling van courante niet-woningen bestaat onder andere uit de volgende stappen:

De herwaardering kunnen wij uitvoeren op traditionele wijze, maar de STA-module (Statistische Transactie Analyse) van VRiS biedt ook de mogelijkheid om de courante niet-woningen geautomatiseerd te laten bepalen. Deze tweede optie werkt vooral bij middel- en grote gemeenten efficiënter.

Incourante niet-woningen en agrarische objecten

Voor de waardebepaling van incourante objecten gebruiken we landelijk opgestelde taxatiewijzers. Deze taxatiewijzers worden onder andere opgesteld aan de hand van de door de gemeenten aangeleverde stichtingskosten bij het WOZ-datacenter.

Door de landelijke dekking van onze drie vestigingen, de samenwerking met vele gemeenten en de inzet van onze specialistische taxateurs beschikken wij, gezien de omvang van de organisatie, over de meeste marktgegevens. Zo kunnen we maximaal samenwerken met waarde.

Roerende zaken

Het taxeren van roerende zaken is een specialisatie die extra aandacht verdient. Hoewel de afwijkende wet- en regelgeving inzicht in de te volgen stappen geeft, roept dit ook vragen op. Gelukkig hebben wij taxateurs in dienst die zich in de herwaardering van roerende zaken hebben gespecialiseerd. Zo kunnen zij elk vraagstuk hieromtrent beantwoorden.

Voordat we van start gaan met het herwaarderen van roerende zaken, is een onderzoek naar het marktniveau binnen de gemeente nodig. Ook moet er rekening worden gehouden met ligging, bereikbaarheid, ongunstige belendingen en persoonlijke omstandigheden.

Partnership WOZ

Samenwerken met waarde is ons credo. Dat zeggen we niet alleen, dat leven we ook na. Daarom bieden we de mogelijkheid WOZ-werkzaamheden flexibel uit te besteden, afhankelijk van de specifieke wensen van de gemeente: Partnership WOZ.

Met Partnership WOZ inventariseren wij alle cruciale WOZ-processen binnen de gemeente. Samen besluiten we vervolgens welke processen zelf uitgevoerd worden en welke processen wij voor onze rekening nemen. Dit alles op basis van capaciteit, wensen en budget. En uiteraard met goede afspraken over de uitvoering en de controle hierop. Alle deelprocessen staan tenslotte nauw met elkaar in verband.

Voor aanvang brengen we alle afspraken overzichtelijk in kaart, inclusief kostenplaatje. Zo profiteren afnemers van een goede werkverdeling, een effectieve inzet, de juiste know-how en kostenverlaging. Dat leidt snel en efficiënt tot een meetbare, vooraf vastgelegde uitkomst.

De voordelen in het kort: