Lokale heffingen en belastingen

De belastingopbrengsten zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor gemeenten, zo niet dé belangrijkste. Daarom is het extra belangrijk dat de invoering en uitvoering van lokale heffingen goed gebeurt. Niet ten minste omdat burgers ook nog eens kritisch naar lokale belastingen kijken.

Vandaar dat onze ervaren medewerkers, met al hun expertise en een secure aanpak, voor lokale overheden klaarstaan. Ze hebben de kennis en kunde in huis om de nodige ondersteuning te bieden. Goed en bovenal zorgvuldig, zodat er verder zo min mogelijk omkijken naar is.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem direct contact met ons op.

Wordt de belastingcapaciteit wel volledig benut?

Alle regels, wetten en jurisprudentie maken een goede uitvoering en naleving nog weleens minder eenvoudig dan het lijkt. Daardoor wordt de belastingcapaciteit niet altijd in z’n volledigheid benut. Wij zorgen dat dit wel kan gebeuren en dat de uitvoering ook nog eens de gewenste continuïteit heeft.

Van beleidsvoorbereiding, de invoering, tot en met het invorderen van de heffing staan we voor je klaar. We geven gedegen en onafhankelijk advies, maar helpen ook bij fusie- of samenvoegingstrajecten. Zo ondersteunen wij gemeenten op verschillende manieren, bij verschillende soorten lokale belastingen.

Belastingvormen waarin wij ondersteunen:

Toeristenbelasting

Toeristen en recreanten leggen in toenemende mate druk op de algemene voorzieningen. Niet zo gek dus dat toeristenbelasting in het leven is geroepen. Onze specialisten ondersteunen bij de invoering, de uitvoering en de optimalisatie van de heffing van toeristenbelasting. Hef je deze al, dan kan onze kennis – versterkt door jarenlange ervaring – helpen bij de controles en inventarisaties.

Wat wij doen:

Hondenbelasting

Naast maximale inkomsten, onder andere om het aanleggen en onderhouden van hondenuitlaatplaatsen te dekken, is rechtsgelijkheid minstens zo belangrijk bij het heffen van hondenbelasting.

TOG Nederland buigt zich zowel over de implementatie van hondenbelasting, als over de nodige controlewerkzaamheden om een optimaal belastingbestand aan te leggen. Zo helpen wij een optimale en rechtvaardige heffing van de hondenbelasting te bewerkstelligen. Hiervoor beschikken wij over ervaren medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in lokale heffingen.

Precariobelasting

Voor veel gemeenten is precariobelasting al sinds jaar en dag vaste prik binnen het totale belastingenpakket. Steeds meer kleinere gemeenten hanteren deze belastingvorm ook. Zo wordt op steeds meer plekken de volledige gemeentelijke belastingcapaciteit benut. Dat kan best een uitdaging zijn. Daarom ondersteunen wij je graag met de volgende diensten:

Reclamebelasting

Als er reclamebelasting geheven wordt, moet er altijd een optimaal heffingsbestand zijn. Daarvoor moeten reclame-uitingen en openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, in alle maten en vormen, periodiek geïnventariseerd worden. Dit bijhouden kost aardig wat tijd. Om nog maar te zwijgen over het feit dat iedere gemeente weer andere heffingsmaatstaven hanteert.

Het is dan fijn als er een partij is die kan ondersteunen door zaken uit handen te nemen of te automatiseren door middel van slimme software. Dankzij jarenlange ervaring en kennis van gemeenten door heel Nederland, is TOG die partij. Wij helpen lokale overheden tot een optimaal heffingsbestand voor reclamebelasting te komen.

Tip: is zowel precario- als reclamebelasting van kracht binnen jouw gemeente? Dan kunnen de nodige werkzaamheden samen uitvoeren, voor een efficiencyslag en een integrale inventarisatie/controle.

Legesonderzoek

Met betrekking tot leges is het voor burgers niet altijd duidelijk of dat wat in rekening wordt gebracht in verhouding staat tot wat de gemeente levert. Ook wil de centrale overheid steeds meer transparantie hebben in de berekening. Heb je als gemeente geen heldere en correcte kostentoerekening, dan loop je kans bestraft te worden. Met risico op een fors verminderde belastingcapaciteit als gevolg.

Samenwerken met waarde vinden wij belangrijk. We helpen je daarom nu al graag de kostentoerekening van de legestarieven in beeld te brengen. Dat doen we zo:

Voor een onderzoek naar en advies over het huidige legesregime zetten wij voor elke gemeente ervaren medewerkers op het gebied van lokale heffingen in.

Beleidsadvisering

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief beleid, is kennis van zaken een absolute vereiste. Er kunnen echter beleidsterreinen zijn waarvan er (tijdelijk) minder expertise in huis is. Terwijl er toch belangrijke beleidsbeslissingen moeten worden genomen. Op dit soort momenten is extra ondersteuning prettig. TOG Nederland biedt dit graag.

Wij vinden het belangrijk dat je als opdrachtgever nauw bij het proces wordt betrokken. Door vanuit deskundigheid en verantwoordelijkheid samen te werken, sluit ons onderzoek en advies aan op jouw informatievraag.

Ons onderzoek en advies:

Hoe pakken wij nieuwe beleidsontwikkelingen aan?

Voor elk vraagstuk heeft TOG Nederland de nodige expertise in huis. Onze expertise, jouw gemak. Onze deskundige medewerkers beschikken over de kennis en vaardigheden om elk beleidsprobleem en/of ontwikkeling op de juiste manier te benaderen.

Bij beleidsonderzoek en -advisering gaat het om maatwerk, met een hoge gebruikswaarde voor jou. Wij hechten bovendien veel waarde aan kwaliteit en efficiëntie in uitvoering, waaronder een heldere rapportage en een tijdige oplevering. Zo kunnen we echt samenwerken met waarde.