Welkom

Ook de “Samenwerking A2 gemeenten” kiest voor VRiS Waarderen en Heffen

datum plaatsing: 5-8-2016

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten heeft vandaag de opdracht verstrekt voor de aanschaf en implementatie van de applicatie VRiS van Tog Nederland voor de modules Waarderen en Heffen

Meer

Informatiebijeenkomst gemeente Boxmeer en Tog Nederland

datum plaatsing: 22-7-2016

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst “ER VALT WEER WAT TE KIEZEN OP BELASTINGGEBIED”, die georganiseerd wordt door de gemeente Boxmeer en Tog Nederland.

Wij nemen u in ons programma mee vanaf de allereerste afwegingen en keuzes binnen de gemeente Boxmeer tot en met het zelfstandig werken met de nieuwe belasting- en waarderingsapplicatie VRiS door de medewerkers van de gemeente.

Meer

Succesvolle informatiebijeenkomst VRiS en Neuron bij de gemeente Steenbergen

datum plaatsing: 27-6-2016

Op 16 juni jl. heeft de gemeente Steenbergen een succesvolle informatiebijeenkomst georganiseerd over de wijze waarop zij gebruik maakt van de unieke combinatie tussen VRiS en Neuron.

Ruim 15 geïnteresseerde ambtenaren waren op deze bijeenkomst afgekomen.

Meer

Nieuw kantoor Tog Nederland Zuid b.v.

datum plaatsing: 15-6-2016

Vanaf maandag 20 juni 2016 werkt Tog Nederland Zuid b.v. vanuit een nieuwe kantoorlocatie.

Meer

Tog Nederland en planschade-advisering; een uitstekende match

datum plaatsing: 9-6-2016

Binnen Tog Nederland is een aparte vakgroep ingericht die die zich specifiek bezighoudt met de advisering naar aanleiding van planschadeverzoeken en risicoanalyses planschade.

Deze vakgroep bestaat zowel uit juridisch adviseurs als ook uit registertaxateurs.

Meer

Outsourcing belastingwerkzaamheden gemeente Drimmelen gegund aan Tog Nederland

datum plaatsing: 6-6-2016

Recentelijk heeft de gemeente Drimmelen een europese openbare aanbesteding afgerond onder de naam "Outsourcing gemeentelijke belastingheffing".

Na een beoordeling van de inschrijvingen en na het uitvoeren van een Proof of Acceptance heeft de gemeente Drimmelen besloten om de opdracht aan Tog Nederland te gunnen.

Meer

Klantendag Roadshow: Kom kennismaken met VRiS!

datum plaatsing: 27-5-2016

De afgelopen maanden hebben diverse gemeenten met succes de implementatie van Neuron WOZ en VRiS (de geïntegreerde vastgoed- en belastingapplicatie) doorlopen. Onze klanten delen graag hun ervaringen van de afgelopen periode.

Meer

VRiS Heffen en Innen in gemeente Hellendoorn in beheerfase!

datum plaatsing: 26-5-2016

Na de opdrachtverstrekking begin 2015 hebben de medewerkers van de gemeente Hellendoorn en Tog Nederland de afgelopen maanden hard gewerkt aan de conversie en implementatie van de applicatie VRiS Heffen en Innen.

Meer

Succesvolle Masterclass Sectormodel WOZ

datum plaatsing: 24-2-2016

Op dinsdag 23 februari jongstleden organiseerde Tog Nederland de Masterclass Sectormodel WOZ te Veenendaal.

De deelnemers zijn na het volgen van de Masterclass op de hoogte van de verschillen tussen Stuf-TAX en het Sectormodel WOZ en de gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

Meer

Vijf Friese gemeenten kiezen voor WOZ-dienstverlening van Tog Nederland.

datum plaatsing: 11-2-2016

Fan herte wolkom

Begin december 2015 hebben de vijf Friese gemeenten, DDFKS (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Schiermonnikoog) een gezamenlijke aanbesteding opgestart voor de WOZ-dienstverlening met ingang van 1 januari 2016.

Meer

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.