Welkom

De beste wensen van Tog Nederland

datum plaatsing: 8-1-2018

Langs deze weg wensen alle medewerkers van Tog Nederland u een goed, succesvol en bovenal gezond 2018 toe!!

Meer

Ook de gemeente Hollands Kroon kiest voor de 3D-tool van VRIS

datum plaatsing: 5-12-2017

Ten behoeve van de overgang naar het waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte verzorgen wij momenteel vele demonstraties van onze 3D-tool binnen VRiS. De mogelijkheden en het gebruiksgemak van de 3D-tool worden in het hele land met veel enthousiasme ontvangen.

Meer

Planschade nieuwsbrief #11

datum plaatsing: 16-11-2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over de jurisprudentie die in de periode juli 2017 tot en met november 2017 verschenen is. Indien u, in de nieuwsbrief, op de datum van de uitspraak klikt wordt u doorgelinkt naar de volledige uitspraak.

Meer

E-Loket GESLAAGD voor TPM certificaat 2018

datum plaatsing: 20-10-2017

Begin oktober 2017 hebben wij het bericht ontvangen dat Tog Nederland met haar VRiS applicatie (wederom) voldoen aan alle DigiD normen. Alle gebruikers kunnen net als de afgelopen jaren het daarvoor beschikbare TPM, bij Duijnborgh Audit b.v. opvragen.

Meer

Zaaksysteemkoppeling operationeel!

datum plaatsing: 20-10-2017

Op basis van het RGBZ heeft KING StUF-ZKN ontwikkeld: de berichtenstandaard voor het uitwisselen van berichten over zaken en (bijbehorende) documenten tussen ICT-applicaties. Het kan gaan om gegevensuitwisseling binnen de gemeente en tussen de gemeente en met haar samenwerkende overheidsorganisaties.

Meer

Aanbesteding Outsourcing WOZ- en belastingwerkzaamheden gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gegund aan Tog Nederland

datum plaatsing: 3-10-2017

Recentelijk hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gezamenlijk een Europese openbare aanbesteding afgerond onder de naam "Outsourcing Wet WOZ - gemeentelijke belastingen".

Meer

De nieuwste ontwikkeling binnen VRiS: Module “3D Meting”

datum plaatsing: 21-8-2017

Gemeenten zijn, per 2022, verplicht om voor de waardering van de woningen gebruik te maken van de (BAG) gebruiksoppervlakte.
Dit wilt u het liefst gefaseerd, in uw eigen tempo invoeren, en uiteraard zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk financiële lasten.

Meer

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.