Planschade en Ruimtelijke Ordening

Bij nieuw te ontwikkelen plannen wordt het risico van een mogelijke planschade steeds vaker gelegd bij de ontwikkelaar. Onze experts kunnen vooraf alle financiële risico’s inzichtelijk maken.

Risico-analyse planschade bij projectontwikkeling
Wilt u tijdig de risico’s op planschade in beeld gebracht zien? Onze planschadeteams, bestaande uit een ervaren jurist en een registertaxateur, leveren u binnen vier weken een volledig rapport over de planschaderisico’s en de financiële gevolgen ervan.

Advisering voor beperking planschade bij planvorming
Voor een planschaderisico-analyse kunt u een beroep doen op onze planschadeteams die u adviseren welke planwijzigingen nodig zijn om planschade tot een minimum te beperken.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.