Bouwkundige diensten

Heeft u van al uw woningen al de gebruiksoppervlakte inzichtelijk? Sinds enige tijd zijn door diverse brancheorganisatie zoals de NVM, VBO en Waarderingskamer uniforme afspraken gemaakte omtrent de codering en meetmethodieken van de gebruiksoppervlakte van woningen. Bij de oppervlakte berekening wordt de norm NEN 2580 als uitgangspunt genomen. De voordelen van deze uniforme oppervlaktes en objectcodering zijn groot, zoals het beter kunnen vergelijken van WOZ waardes en betere aansluiting bij uniform gebruikte marktbegrippen.

Voor deze en andere bouwkundige diensten kunt u bij Tog Nederland terecht. Reeds jaren hebben wij expertise op het gebied van grootschalige inventarisatie projecten en bouwkundige vooropnames. Deze diensten kunnen wij aanbieden op basis van een fixed price zodat u vooraf precies inzichtelijk heeft wat de kosten zijn, zonder enig open eind in uw begroting.

Inventarisaties voor woningcartotheek
Voor het nauwkeurig inventariseren van uw bestandsgegevens, bijvoorbeeld de gebruiksoppervlakte in het kader van de AEDEX, en het actualiseren van uw woningcartotheek zetten wij graag onze enthousiaste en ervaren inventarisatiemedewerkers in.

Bouwkundige vooropname bij inbreidingslocaties
Ter voorkoming van schadeclaims en juridische procedures brengen wij de bouwkundige staat van de gebouwde omgeving met een met foto’s geïllustreerd rapport nauwkeurig in beeld.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.