R.O. en omgevingsvergunning

Het zijn drukke tijden op het gebied van planontwikkeling en vergunningverlening. Bent u nog volop bezig met de implementatie van de nieuwe Wro, moet de Wabo c.q. de invoering van de omgevingsvergunning per 1 januari 2010 eveneens worden voorbereid.

De wettelijke ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Tog Nederland kan u helpen om in deze drukke tijden het overzicht te behouden en u met raad en daad bij te staan.

Naast de aanwezige vastgoedexpertise beschikt Tog Nederland reeds jarenlang over gespecialiseerde juristen en adviseurs die al uw complexe vraagstukken op het terrein van ruimtelijke ordening en vergunningverlening kunnen beantwoorden. Een unieke combinatie van een gedegen juridische basis met een landelijk aantoonbare vastgoedexpertise.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.