Planschade risico-analyse

Onze organisatie beschikt over een separate vakgroep met deskundigen, die zich met name bezighoudt met risicoanalyses planschade, de advisering naar aanleiding van planschadeverzoeken als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en nadeelcompensaties.

Onze dienstverlening op het gebied van de planschaderisicoanalyse onderscheidt zich op onder meer de volgende aspecten:

  • 100% onafhankelijk door inzet van eigen medewerkers, juristen en registertaxateurs onder één dak;
  • geen inschakeling van derden, waardoor belangenverstrengeling wordt voorkomen;
  • 100% onafhankelijkheid ten opzichte van de gevolgde planologische procedures en daarbij ingewonnen adviezen;
  • de inzet van een vast team van deskundige en ervaren registertaxateurs en juristen, die ter plekke en per object de schade taxeren;
  • de inzet van medewerkers in het bezit van een goede lokale en regionale kennis;
  • een realistische onderbouwing van het eventuele schadebedrag op basis van permanent marktonderzoek in uw regio;
  • een vast team van eigen medewerkers waardoor een consistente aanpak en kennisopbouw gegarandeerd is;
  • een uitgebreide heldere rapportage;
  • korte, gegarandeerde afhandelingtermijnen: afspraak is afspraak;
  • één aanspreekpunt met korte duidelijke communicatielijnen.

Voor het opstellen van een planschaderisicoanalyse hanteren wij een vaste uitvoeringstermijn van maximaal vier weken. Indien u dit wenst is een sneller afhandeling mogelijk.

Mocht u specifieke wensen hebben met betrekking tot de vorm en inrichting van onze adviezen, dan vernemen wij dit graag van u zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.