Planschade advisering

De regelgeving omtrent planschade is de afgelopen jaren voortdurend in beweging geweest. De laatste wijzigingen dateren van de invoering van de Wro per 1 juli 2008.

Onze ervaren juristen en registertaxateurs helpen u door het overleggen van een uitgebreid en gemotiveerd advies. Door de combinatie van gespecialiseerde juristen en registertaxateurs onder één dak ontstaat een weloverwogen en betrouwbaar advies.

Onze registertaxateurs zijn plaatselijk bekend en toch 100% onafhankelijk, waardoor zich geen belangenverstrengeling voordoet. Schadeloosstellingen zijn mede door permanent marktonderzoek realistisch en waarheidsgetrouw te onderbouwen.

Onze aanpak kenmerkt zich door de inzet van een vast team van juristen en taxateurs met één contactpersoon. Dit team met vaste specialisten wordt speciaal voor uw gemeente samengesteld. Door deze consistente aanpak wordt efficiënt gewerkt en worden onnodige planschade-aanvragen voorkomen.

Tog Nederland kan de doorlooptijd van de adviesprocedure door deze gespecialiseerde en gestructureerde aanpak garanderen en waarmaken binnen acht weken.

Dit betekent een minimale aanslag op de capaciteit van uw gemeente, lagere kosten en tevreden burgers.

Geheel objectief voeren wij voor u tevens een contra-expertise uit. Afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ontvangt u binnen vier tot zes weken een uitgebreid contra-expertiserapport.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.