Nadeelcompensatie

Onze organisatie beschikt over een separate vakgroep met deskundigen, die zich met name bezighoudt met nadeelcompensaties, risicoanalyses planschade en de advisering naar aanleiding van planschadeverzoeken als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Onze dienstverlening op het gebied van de nadeelcompensaties onderscheidt zich op onder meer de volgende aspecten:

  • 100% onafhankelijk door inzet van eigen medewerkers, juristen en registertaxateurs onder één dak;
  • indien gewenst de inschakeling van een ervaren registeraccountant op het gebied van de nadeelcompensatie;
  • een realistische onderbouwing van het eventuele schadebedrag;
  • een vast team van eigen medewerkers waardoor een consistente aanpak en kennisopbouw ontstaat;
  • een uitgebreide heldere rapportage;
  • korte, gegarandeerde afhandelingtermijnen: afspraak is afspraak;

Voor een deskundigenadvies van een regulier verzoek om nadeelcompensatie hanteren wij een vaste uitvoeringstermijn van tien weken. Mocht de aanvraag dermate gecompliceerd zijn, dat de uitvoering meer tijd in beslag neemt, dan zal dit ruim voor het einde van deze uitvoeringstermijn gemotiveerd aan u worden aangegeven.

Mocht u specifieke wensen hebben met betrekking tot de vorm en inrichting van onze adviezen, dan vernemen wij dit graag van u zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.