Planschade en Ruimtelijke Ordening

Tog Nederland is actief op het brede terrein van de Ruimtelijke Ordening. Naast alle werkzaamheden die wij uitvoeren in relatie tot de planschades detacheren wij ook medewerkers op de afdeling Ruimtelijke Ordening. Onze medewerkers kunnen u op deskundige wijze ondersteunen met het beoordelen en afhandelen van vrijstellingsverzoeken en/of inspraakreacties, zienswijzen en bezwaarschriften met betrekking tot onder meer bestemmingsplannen, bouwvergunningen en vrijstellingen

Indien u een aantal referentiegemeenten in uw regio wenst te ontvangen of meer informatie wenst over onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen met de vestiging in uw regio.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.