Toeristenbelasting

Binnen uw gemeente leggen veelal toeristen en recreanten in toenemende mate en derhalve druk op uw algemene voorzieningen. Sommige voorzieningen worden zelfs uitsluitend getroffen voor of benut door de toerist of recreant. Om deze redenen heft u dan wellicht ook al  toeristenbelasting.

Echter, indien u nog geen toeristenbelasting heft kan Tog Nederland  u ondersteunen bij de invoering, de uitvoering en de optimalisatie van de heffing van toeristenbelasting. Indien u al toeristenbelasting heft, kunnen wij  ondersteunen bij de controles en inventarisaties, die bijdragen tot een optimale en rechtvaardige heffing van uw toeristenbelasting.

Wanneer heeft u voor het laatst de controles uitgevoerd?

Zo voert Tog Nederland voor gemeenten het boekenonderzoek uit en controleert aangiften met de financiële administratie van de desbetreffende belastingplichtigen. Dit kan op een periodieke basis of er kan een incidentele algehele controle plaatsvinden.

Voor de toeristenbelasting worden veelal forfaitaire heffingsmaatstaven gehanteerd. Aan forfaitaire heffingsmaatstaven worden eisen gesteld. Uit jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat forfaits gebaseerd moeten zijn op het verblijfsritme ter plaatse. Om in een gerechtelijke procedure de forfaits als risicofactor te elimineren, adviseren wij gemeenten minimaal eenmaal per vier jaar de forfaits te onderbouwen.

Tog Nederland kan u op het gebied van toeristenbelasting ondersteunen bij:

  • Controle op de aanwezigheid van mogelijke belastingplichtigen.
  • Controle op de uitvoering van de heffing in preventieve zin.
  • Controle op de juistheid van de aangiften toeristenbelasting.
  • Inventarisatie en controle van verblijfsaccommodaties.
  • Inventarisatie ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek.
  • Onderzoek en evaluatie van de forfaitaire heffingsmaatstaf.
  • Onderzoek ten behoeve van tariefsdifferentiatie.
  • Toetsen van de toeristenbelastingverordening.
  • Ondersteuning bij de invoering en uitvoering van toeristenbelasting.
  • Afhandeling van bezwaren en beroepen.

Uiteraard beschikt Tog Nederland over ervaren medewerkers die u op alle bovenstaande punten op een vakkundige wijze kunnen ondersteunen.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.