Reclamebelasting

Wanneer de reclamebelasting in uw gemeente deel uitmaakt van het totaalpakket aan lokale heffingen, moet u een optimaal heffingsbestand voeren. De aanwezige reclame-uitingen in allerlei maten en vormen moet u daarom periodiek inventariseren.

Beschikt u al over een optimaal heffingsbestand?

Het bijhouden van de aanwezigheid van alle reclame-uitingen of openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn vergt veel tijd. Daarbij komt dat de gehanteerde heffingsmaatstaven zoals bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of een vast bedrag per reclame-uiting door gemeenten verschillend worden toegepast. Mocht in uw gemeente ook de precariobelasting van kracht zijn, dan bieden wij u aan als efficiëntieslag een integrale inventarisatie en/of controle voor zowel reclame- als precariobelasting uit te voeren.

Tog Nederland kan u ondersteunen bij de uitvoering om tot een optimaal heffingsbestand te komen.

Voor de uitvoering en controlewerkzaamheden van de reclamebelasting zet Tog Nederland ervaren medewerkers op het gebied van lokale heffingen in.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.