Heft u al precariobelasting?

Binnen vele gemeenten vormt de precariobelasting al sinds jaar en dag een vaste waarde in het totaalpakket aan belastingen. Deze belasting wordt, voor het benutten van de volledige gemeentelijke belastingcapaciteit, ook steeds vaker door kleinere gemeenten gehanteerd.

Mocht in uw gemeente ook de reclamebelasting van kracht zijn, dan bieden wij u aan als efficiëntieslag een integrale inventarisatie en/of controle voor zowel precario- als reclamebelasting uit te voeren.

Immers, voor uw precariobelasting wilt u alle voorwerpen op, boven of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond in de heffing betrekken. Of het nu de uitstalling van de groenteman, het rek met kleding, het terras van een horecaonderneming of een kabel voor het internet betreft, u wenst deze zaken in beeld hebben voor de heffing.

Tog Nederland biedt u voor de precariobelasting de volgende diensten:

  • Controle op verleende vergunningen en ontheffingen.
  • Controle op (mutaties in) het belastingbestand.
  • Juridische toets van de belastingverordening.
  • Inventarisatie ten behoeve van een bestandsopbouw.
  • Inventarisatie ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek.
  • Blanco inventarisatie ten behoeve van een kwaliteitstoets van het huidige belastingbestand.
  • Onderzoek ten behoeve van het wijzigen of evalueren van de tarieventabel.
  • Detachering van controle- en inventarisatiemedewerkers.

Voor de uitvoering van de precariobelasting zet Tog Nederland ervaren medewerkers op het gebied van lokale heffingen in.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.