Legesonderzoek

U heft leges voor het genot dat uw burgers hebben van de door u verstrekte diensten en faciliteiten.

Voor de burger is het echter niet altijd duidelijk of de in rekening gebrachte leges in  verhouding staan tot de door u geleverde dienst.

Hoewel gemeenten autonoom zijn in het vaststellen van heffingsmaatstaven en tariefstellingen voor leges, wil de centrale overheid steeds meer transparantie hebben in de berekening en grip krijgen op de leges.

De jurisprudentie toont aan dat niet elke gemeente een evenwichtige, redelijke en juiste tariefstelling hanteert. Wanneer u geen heldere of correcte kostentoerekening heeft, loopt u door een gerechtelijke procedure het risico op een forse verminderde belastingcapaciteit.

Heeft u de kostentoerekening van uw tarieven in beeld?

Tog Nederland ondersteunt u om te komen tot een transparante kostentoerekening van uw legestarieven en onderscheidt in een legesonderzoek de volgende diensten:

  • Scan en controle huidige leges tarieventabel.
  • Rapportage over de bestaande en/of nieuwe kostentoerekening.
  • Inventarisatie ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek.
  • Afstemming tarifering.

Voor een onderzoek naar  en advies over uw huidige legesregime zet Tog Nederland ervaren medewerkers op het gebied van lokale heffingen in.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.