Hondenbelasting

Wanneer in uw gemeente hondenbelasting wordt geheven, eist de bijhouding en controle van uw heffingsbestand de nodige aandacht. De opbrengst vanuit uw heffing dient onder andere de kosten van het onderhouden en aanleggen van hondenuitlaatplaatsen te dekken.

Worden alle houders van honden aangeslagen?

Als gemeente streeft u niet alleen naar maximale inkomsten maar streeft u eveneens naar rechtsgelijkheid ten opzichte van de reeds betalende belastingplichtigen. Rechtsgelijkheid is in de basis een optimaal belastingbestand, om dit te bewerkstelligen dient uw periodiek controles op de aanwezigheid van honden uit te voeren. De dienstverlening van Tog Nederland richt zich enerzijds op de implementatie van de hondenbelasting en anderzijds op controlewerkzaamheden die bijdragen tot een goede aangiftemoraal en een optimale en rechtvaardige heffing van de hondenbelasting.

Voor de uitvoering van de hondenbelasting zet Tog Nederland ervaren medewerkers op het gebied van lokale heffingen in.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.