Heffingen

De belastingopbrengsten zijn van groot belang binnen uw budget. Uiteraard kijken burgers vaak kritisch hoe u opereert en hoe hun belastinggeld wordt besteed. De invoering en uitvoering van lokale heffingen verdienen daarom mede een zorgvuldige aanpak.

Dat is vaak lastiger dan het lijkt, want er zijn vele regels, wetten en jurisprudentie die correct geïnterpreteerd, uitgevoerd en nageleefd moeten worden. Aangezien dat niet altijd meevalt, kan Tog Nederland u hierbij ondersteunen om ervoor te zorgen dat u de belastingcapaciteit volledig benut en de uitvoering de gewenste continuïteit heeft.

Benut u uw belastingcapaciteit wel volledig?

Tog Nederland maakt voor u een gedegen en onafhankelijk advies op het gebied van alle lokale belastingen en heffingen. In het hele traject van beleidsvoorbereiding, de invoering, tot en met het invorderen van de heffing, zijn onze medewerkers u graag van dienst.

Naast de ondersteuning bij de in- en uitvoering van uw lokale heffingen verrichten wij, voor gemeenten die zich in een fusie- of samenvoegingstraject bevinden, de harmonisatie van alle gemeentelijke belastingen en heffingen.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.