Beleidsadvisering

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief beleid, is kennis van zaken een absolute vereiste. Echter er kunnen beleidsterreinen zijn waarvan u (tijdelijk) minder expertise in huis heeft terwijl er toch belangrijke beleidsbeslissingen moeten worden genomen.  Uiteraard kunnen de adviseurs van Tog Nederland u hierbij ondersteunen.

Wij vinden het belangrijk dat u als opdrachtgever nauw bij het proces wordt betrokken. Door vanuit deskundigheid en verantwoordelijkheid samen te werken, sluit ons onderzoek en advies aan op uw informatievraag.

Het onderzoek en advies van Tog Nederland kent de volgende onderdelen:

  • De inventarisatie en probleemanalyse.
  • De (neven) effecten en kosten/baten van het gewijzigde beleid.
  • De knelpunten in de bestaande en/of nieuwe uitvoeringspraktijk.
  • De begeleiding bij de implementatie.
  • De verwachte resultaten.

Wanneer pakt u de nieuwe beleidsontwikkelingen aan?

Voor elk vraagstuk heeft Tog Nederland de benodigde deskundigheid gebundeld. Om een gedegen onderzoek en advisering uit te voeren, beschikken onze deskundige medewerkers over de kennis en vaardigheden om elk beleidsprobleem en/of ontwikkeling op een specifieke wijze te benaderen.

Bij beleidsonderzoek en -advisering gaat het om maatwerk, dat in de eerste plaats een hoge gebruikswaarde voor u heeft. Tog Nederland hecht waarde aan kwaliteit en efficiëntie in uitvoering, evenals een heldere rapportage en een tijdige oplevering.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.