Verbeteren gegevens

Uw BAG-registratie is opgebouwd, maar bent u overtuigd van de kwaliteit van alle gegevens? Voor het berekenen van de gebruiksoppervlakte van verblijfsobjecten heeft een groot aantal gemeenten gebruik gemaakt van de conversietabellen die in de opbouwfase door het ministerie van VROM ter beschikking zijn gesteld. Als u voor de berekening van de gebruiksoppervlakte van niet-woningen gebruik heeft gemaakt van de conversietabel, heeft u in elk geval de verplichting om voor de eerste beheer-audit de juiste gebruiksoppervlakte vast te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat de conversietabel voor woningen niet geschikt is voor het berekenen van de juiste gebruiksoppervlakte van alle soorten woningen.

De gegevens in de BAG zijn openbare gegevens en iedereen kan de gegevens van zijn of haar objecten bekijken en controleren. Omdat een aantal gegevens niet juist is, is de kans groot dat u veel reacties of terugmeldingen zult ontvangen. Aan u is de plicht opgelegd om deze reactie of terugmeldingen zorgvuldig te onderzoeken. Deze terugmeldingen kunt u vermijden! Nu de druk van de aansluiting op de BAG landelijke voorziening weg is, heeft u tijd om uw gegevens te optimaliseren.

Tog Nederland heeft veel ervaring met het onderzoeken van BAG-gegevens, met het registreren van BAG-gegevens en met het optimaliseren van bestanden. De medewerkers van Tog Nederland volgen bij het inmeten van gebruiksoppervlakte uiteraard de meest recente meetinstructie of de door u gewenste meetinstructie.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.