Basisregistraties (BAG)

Met ingang van 1 januari 2011 dienen alle gemeenten te zijn aangesloten op de BAG Landelijke Voorziening. Tog Nederland heeft een groot aantal gemeenten begeleid en ondersteund bij het bereiken van deze mijlpaal.

Nu deze aansluiting op de BAG Landelijke Voorziening is gerealiseerd, staat u voor de volgende uitdaging: De binnengemeentelijke aansluiting. De adressen die in de BAG-registratie zijn opgenomen, moeten in alle andere gemeentelijke registraties worden overgenomen. Daarnaast moet een koppeling worden gerealiseerd tussen uw BAG- en WOZ-gegevens.

Elke wijziging van panden als gevolg van het verlenen van een bouwvergunning moet tijdig worden aangeleverd aan de BAG-beheerder, zodat de gegevens in de BAG-registratie kunnen worden aangepast. Zijn uw werkprocessen zodanig ingericht dat u aan alle wettelijke termijnen kunt voldoen?

Om de binnengemeentelijke aansluiting te realiseren, heeft u waarschijnlijk nog veel werk te verrichten. Tog Nederland kan u hierbij met ervaren medewerkers ondersteunen.

Wat kunnen wij u bieden:

  • De inzet van ervaren BAG-medewerkers.
  • Een ervaren projectleider die uw project tot een goed einde brengt.
  • Een adviseur die uw processen doorlicht en uw adviseert over verbeteringen.

 

Tog Nederland ondersteunt reeds diverse gemeenten bij de implementatie van de BAG en bij de binnengemeentelijke aansluiting.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.