Binnengemeentelijke aansluiting

Uw gemeente is aangesloten op de BAG-Landelijke Voorziening. Dat is zeker een felicitatie waard, maar het is geen reden om te denken dat uw gemeente hiermee klaar is. Het echte werk gaat nu beginnen!

Bij veel gemeenten is de WOZ-administratie de basis geweest voor het vullen van de BAG-registratie. De BAG-registratie is geen statische verzameling van gegevens, maar verandert door nieuwbouw, verbouw of door mutatiesignalering. In de Wet BAG zijn termijnen genoemd waarbinnen de gemeente als bronhouder deze gewijzigde gegeven moet opnemen in de BAG-registratie. De BAG-registratie is daardoor altijd actueler en vollediger dan de WOZ-administratie. Het is daarbij wel van belang dat u rekening houdt met de verschillen in de definiëring van een BAG-pand en een WOZ-object.

Omdat de BAG-registratie een basisregistratie is, bent u voor de uitvoering van uw werkzaamheden verplicht om gebruik te maken van de gegevens in de BAG-registratie. Om deze actuele gegevens te kunnen gebruiken, moet u zorgen dat er een koppeling is tussen uw WOZ-administratie en de BAG-registratie. Deze BAG/WOZ-koppeling houdt in dat geregistreerd wordt of een WOZ-objectonderdeel gelegen is in een pand en zo ja, in welk pand het onderdeel is gelegen. Daarnaast kan geregistreerd worden of een WOZ-objectonderdeel deel uitmaakt van een BAG-verblijfsobject en zo ja, van welk verblijfsobject.

Als deze koppeling is gerealiseerd, kan een mutatie in de BAG-registratie gecommuniceerd worden met uw WOZ-registratie. Bij een wijziging van een pand of van een verblijfsobject is voor u direct inzichtelijk voor welke WOZ-objectonderdelen deze wijziging gevolgen heeft. Op deze manier is het mogelijk te werken volgens het principe “eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik”.

Tog Nederland is marktleider op het gebied van WOZ-taxaties en heeft de afgelopen jaren bij een groot aantal gemeenten veel ervaring opgedaan met de opbouw en het beheer van de BAG-registratie. Wij zijn daardoor uitstekend in staat om voor u of in samenwerking met u de BAG/WOZ-koppeling te realiseren in uw gemeente.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.