BAG Audit

Uw gemeente heeft de BAG-audit doorlopen en u bent aangesloten op de landelijke voorziening. Daarmee is uw BAG-registratie in productie genomen. Dat wil echter niet zeggen dat u nu ongecontroleerd uw gang kunt gaan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft u periodiek, eenmaal per drie jaar, auditen. Bent u klaar voor deze audit?

De eerstvolgende audit lijkt nog ver weg maar als u nu zorgt dat al uw BAG-zaken op orde zijn en blijven, is de BAG-audit straks een formaliteit.

De medewerkers van Tog Nederland hebben meerdere gemeenten begeleid bij de BAG-implementatie en hebben een groot aantal audits meegemaakt. Wij zijn in staat om voorafgaand aan de officiële audit het gehele traject met u door te lopen. Tijdens een proefaudit controleren wij uw registratie en doorlopen met u de processen die leiden tot mutaties in uw registratie. Wij constateren eventuele tekortkomingen en doen u suggesties voor de verbetering van uw bestanden of werkprocessen.

Aan het eind van de dag bent u op de hoogte van de stand van zaken en weet u wat u eventueel nog moet doen om met vlag en wimpel te slagen voor de BAG-audit.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.